Otázka:

Ako určujeme zvratné a nezvratné slovesá?

Heslá:

zvratné slovesá

Odpoveď:

 Zvratné slovesá sú také, ktorých súčasťou je zložka sa alebo si. Rozlišujeme tri typy zvratných slovies:

1. zvratné slovesá, ktoré nemajú svoj nezvratný náprotivok, napríklad smiať sa, čudovať sa, naskytnúť sa, všímať si, obľúbiť si, zaumieniť si, alebo sa významovo líšia od nezvratných slovies, napr. tešiť sa – tešiť, vyvíjať sa – vyvíjať, venovať sa – venovať;

2. zvratné slovesá, ktorých zložka sa, si je tvarom zvratných zámen seba, sebe. Ide o zvratné podoby nezvratných slovies, napríklad umývať – umývať sa, holiť – holiť sa, objednať – objednať si, kúpiť – kúpiť si. Zámená sa, si môžu mať aj význam „navzájom, jeden druhého, jeden druhému“, napr. bozkávať – bozkávať sa, okrikovať – okrikovať sa, pomáhať – pomáhať si, nadávať – nadávať si;

3.   zvratné tvary nezvratných slovies, napr. hovorí sa, predáva sa, robilo sa.

 


Otázka z 06. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 18. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvratné slovesá