Otázka:

Zaujíma ma správnosť slovného spojenia "prílev kapitálu" alebo "príliv kapitálu".

Heslá:

prílev

Odpoveď:

Vo význame „pribúdanie“ sú správne obidva výrazy prílev aj príliv (porov. Krátky slovník slovenského jazyka alebo Synonymický slovník slovenčiny, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk). V spojení so slovom kapitál sa podľa dokladov v Slovenskom národnom korpuse častejšie používa slovo prílev.

 


Otázka z 06. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 10. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prílev