Otázka:

Ktorá veta je správna: "Poľské MBank má nové logo" alebo "Poľská MBank má nové logo"?

Heslá:

poľská MBank

Odpoveď:

Cudzie podstatné mená sa zaraďujú do slovenských skloňovacích vzorov zvyčajne podľa zakončenia a takto sa určuje aj ich rod. Neživotné podstatné meno bank by sa podľa tejto praxe mohlo zaradiť do vzoru pre neživotné podstatné mená mužského rodu dub, takže v súvislosti s názvom MBank by sa mohol používať mužský rod, nie stredný (t. j. poľský MBank má nové logo). Keďže však ide o banku, odporúčame Vám v danej súvislosti uprednostňovať ženský rod. Vetu, na ktorú ste sa spytovali, Vám odporúčame formulovať takto: Poľská MBank má nové logo.


Otázka z 06. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu poľská MBank