Otázka:

Ako sa skloňujú mená Marek, Pavol, Pavel, Peter, Silvester, Alexander?

Heslá:

Marek, Pavol, Pavel, Peter, Silvester, Alexander

Odpoveď:

 Pri skloňovaní rodných mien Marek, Pavol, Pavel, Peter, Silvester, Alexander ap. vkladná samohláska -e-, resp. -o- vypadáva, napr. od Marka, bez Pavla, k Petrovi, o Silvestrovi, s Alexandrom

V Slovníku súčasného slovenského jazyka M – N (2015) sa však pri mene Marek zohľadnila súčasná jazyková prax, v ktorej dnes prevláda skloňovanie so zachovávaním samohlásky e, a pri heslovom slove Marek sa uvádzajú oba vrianty skloňovania –  s vynechávaním samohlásky e aj so zachovávaním samohlásky e (od Mareka, Marekovi, s Marekom). Oba spôsoby skloňovania mena Marek zodpovedajú spisovnej slovenčine.

 

 

 

 


Otázka z 16. 07. 2018 bola zodpovedaná dňa 16. 07. 2018

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Marek