Otázka:

Ako sa správne píše spojenie 200 ročný?

Heslá:

200-ročný

Odpoveď:

Zložené prídavné meno zapísané číslicami a slovom sa píše so spojovníkom medzi jednotlivými časťami – 200-ročný.


Otázka z 25. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu 200-ročný