Otázka:

Dobrý deň, je vhodnejšie spojenie "kamenný kôl na kraji hradskej" alebo "kamenný stĺp na kraji hradskej"?

Heslá:

pätník, míľnik, kôl, stĺp

Odpoveď:

Vo význame „kamenný stĺp na kraji hradskej“ sa používa označenie pätník alebo míľnik. Keďže ide o predmet z kameňa, odporúčame namiesto slova kôl použiť označenie stĺp.


Otázka z 08. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pätník