Otázka:

Prečo je správne slovo "džbankár" a nie "džbánkar", keď je odvodené od slova "džbán"?

Heslá:

džbankár

Odpoveď:

Podľa staršieho spôsobu sa dôsledne skracoval slovotvorný základ pred príponou -ár, napr. komín – kominár, betón – betonár, múr – murár, archív – archivár, víno – vinár, drôt – drotár, písať – pisár, bránka – brankár, hviezda – hvezdár, piecť – pekár, liečiť – lekár, tak aj džbánok – džbankár.


Otázka z 03. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 11. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu džbankár