Otázka:

Čo znamená skratka "LED" a ako ju mám vyslovovať v slovenčine? Je správne slovné spojenie "ledkový televízor"?

Heslá:

LED

Odpoveď:

Skratka LED je skrátením anglického názvu Light Emitting Diode, t. j. elektroluminiscenčná dióda. Anglicko-slovenský slovník výpočtovej techniky (Ragan, 1998) uvádza pri hesle LED takýto výklad: „polovodičová dióda meniaca elektrické napätie na svetelné žiarenie (podľa krytu na červené, zelené, žlté a pod.); používa sa ako indikátor určitých stavov činnosti zariadenia“. Skratka LED má formu skratkového slova (číta sa slabične [let]), z ktorého bolo utvorené hovorové slovo ledka (tak ako napr. SAV – savka) a z neho prídavné meno ledkový. Adjektívum ledkový sa používa najmä v slovných spojeniach ledkové žiarovky, ledkové svietidlá, ledkové televízory, ledkové obrazovky, ledkový monitor, ledková baterka, ledkové osvetlenie, ledkový zdroj a pod. Hovorové slová ledka, ledkový sú štylisticky príznakové. Neutrálne sú spojenia LED žiarovky, LED svietidlá, LED televízory atď. 


Otázka z 03. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu LED