Otázka:

Je správne stredná (východná, západná) Európa alebo Stredná (Východná, Západná) Európa?

Heslá:

stredná Európa

Odpoveď:

 

 

 

 

Prídavné mená stredná, východná, západná sa v tomto slovnom spojení píšu s malými začiatočnými písmenami (pozri elektronickú verziu slovníkov na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk, heslo Európa).

 


Otázka z 03. 06. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu stredná Európa