Otázka:

Ktorý názov je spisovný: paradajka, rajčiak alebo rajčina?

Heslá:

paradajka, rajčiak, rajčina

Odpoveď:

Všetky tri pomenovania paradajka, rajčiak aj rajčina sú spisovné, pričom slovo rajčiak je odborný botanický názov rastliny. Slová paradajka, rajčiak rajčina sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 24. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu paradajka