Otázka:

Existujú tzv. zákazové dopravné značky. Termín zákazové mi v texte písanom na počítači podčiarkuje ako nespisovný výraz. Je to chyba softvéru alebo je to naozaj nespisovný výraz?

Heslá:

zákazový

Odpoveď:

 

 

Prídavné meno zákazový utvorené zo slova zákaz je správne a používa sa v spojení zákazové dopravné značky, podobne ako prídavné meno príkazový utvorené zo slova príkaz. Obe prídavné mená sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk.

 

 


Otázka z 31. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákazový