Otázka:

Je výraz nemluvňa čechizmus? Existuje jednoslovný slovenský výraz pre malé dieťa, ktoré nehovorí?

Heslá:

nemluvňa

Odpoveď:

Slovo nemluvňa patrí do slovnej zásoby spisovnej slovenčiny. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), ktorý je prístupný na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk, je uvedené ako knižné, s významom „dojča, bábä“.


Otázka z 30. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nemluvňa