Otázka:

Ako správne vyskloňujem názov hotela Čierny orol?

Heslá:

hotel Čierny orol

Odpoveď:

Zvieracie podstatné mená mužského rodu sa v jednotnom čísle skloňujú ako životné podstatné mená podľa vzoru chlap, v množnom čísle sa skloňujú ako neživotné podstatné mená podľa vzorov dub alebo stroj v závislosti od zakončenia. Slovo orol sa skloňuje takto: v jednotnom čísle orol – bez orla – k orlovi – vidím orla – o orlovi – s orlom; v množnom čísle orly – bez orlov – k orlom – vidím orly – o orloch – s orlami.  Podľa Morfológie slovenského jazyka pri názvoch hotelov, reštaurácií a hostincov podľa zvierat sa popri neživotnom skloňovaní pripúšťa aj životné skloňovanie. Názov hotela Čierny orol možno teda skloňovať ako životné podstatné meno, napr. blížim sa k Čiernemu orlovi (ako k Zlatému levovi), poznám Čierneho orla (ako Zlatého leva), večerali sme v Čiernom orlovi (ako v Zlatom levovi). Pri neživotnom skloňovaní podľa vzoru dub sú tvary: Čierny orol – z Čierneho orla – k Čiernemu orlu – vidím Čierny orol – v Čiernom orle – za Čiernym orlom. V lokáli jednotného čísla je tvar v orle (pravidelne podľa vzoru dub – na dube), nie v orli, pretože slovo orol nie je cudzieho pôvodu a nemožno ho zaradiť do skupiny prevzatých neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na spoluhlásku -r alebo -l, v ktorých pri skloňovaní vkladná samohláska nevypadáva a ktoré majú v nominatíve množného čísla tvar s príponou -y a v lokáli jednotného čísla tvar s príponou -i (hotel – 2 hotely – v hoteli, seriál – 2 seriály – v seriáli, buldozér – 2 buldozéry – na buldozéri). 


Otázka z 02. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 03. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hotel Čierny orol