Otázka:

Ako máme skloňovať meno kráľovnej, ktorá sa volá Boudicca?

Heslá:

Boudicca

Odpoveď:

Pri skloňovaní vlastných mien je rozhodujúcim kritériom výslovnosť. Meno Boudicca sa vyslovuje [boudika] a v slovenčine sa bude skloňovať pravidelne podľa vzoru žena: Boudicca, od Boudiccy, dáme Boudicce, vidím Boudiccu, o Boudicce, s Boudiccou. 


Otázka z 30. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Boudicca