Otázka:

Pri názve Dinamo Moskva sa píše ypsilon alebo mäkké i?

Heslá:

dynamo, Dinamo Moskva

Odpoveď:

Všeobecné podstatné meno dynamo má v slovenčine podobu s y, no pri prepise názvov športových klubov sa rešpektuje podoba v pôvodnom jazyku. V názvoch Dinamo Moskva (z ruského динáмо), Dinamo Minsk, Dinamo Bukurešť je mäkké i. Inak je to napríklad v ukrajinčine, kde je v názve použité ukrajinské písmeno и, ktoré sa do slovenčiny prepisuje ako y – Dynamo Kyjev. Keďže pôvodné podoby názvu, resp. pravidlá prepisu z azbuky nie sú každému známe, často sa pri týchto názvoch uplatňuje pravopis slovenského slova dynamo.


Otázka z 11. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dynamo