Otázka:

Aký má význam slovo basom, basomti?

Heslá:

basom, basomti, basom ti

Odpoveď:

Citoslovcia basom, basomti (aj v podobe basom ti) majú pôvod v maďarčine (basom pochádza z maďarského hrubého výrazu); vo variante basomti sa pridalo slovenské zámeno ti. V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka sa uvádzajú vo význame „kliatba a zahrešenie vyjadrujúce hnev, rozhorčenie“. Výrazy bassomtibeki či bassomtimeki, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, sú hláskové varianty uvedených slov, ku ktorým sa pridali varianty pôvodom maďarskej časti -neki vo význame „jemu“.


Otázka z 09. 10. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 10. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu basom