Otázka:

Ako sa v slovenčine používa anglický slovo orgware a peopleware?

Heslá:

orgware, orgvér, píplvér, peopleware

Odpoveď:
Anglické slovo orgware sa v slovenčine používa aj v zdomácnenej podobe orgvér, obe podoby sa uvádzajú v poslednom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov. Slovo peopleware sa používa v pôvodnej podobe, na podobu píplvér nemáme zatiaľ nijaké doklady.

Otázka z 21. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu orgware