Otázka:

Je spisovné slovo zákusok, keď v slovenčine nekúšeme, ale hryzieme?

Heslá:

zákusok

Odpoveď:

 

Slová s koreňom kus- sa vyskytujú iba na istom území Slovenska, kým slová s koreňom hryz- majú bohaté zastúpenie v spisovnej slovnej zásobe. Slovo zákusok „jemné sladké pečivo obyčajne plnené alebo zdobené“ však nemá synonymný náprotivok záhryzok (slovo záhryzok má význam „niečo na zahryznutie, zajedenie“, napr. obložený chlebík) a v slovenčine je ustálené. Podobne sa ustálilo napr. slovo zmluva, hoci v slovenčine nemáme sloveso mluvit.


Otázka z 29. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zákusok