Otázka:

Čo je správne: Cestujem do Čičman alebo do Čičmian? (do Sučan/do Sučian)

Heslá:

Čičmany, Sučany

Odpoveď:

Názvy obcí na Slovensku sú uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), ktoré sú prístupné na stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk. Pri každom názve slovník uvádza koncovku genitívu, prípadne aj iných pádov, ak sa netvoria pravidelne. Správne sú tvary do Čičmian, do Sučian.


Otázka z 28. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Čičmany