Otázka:

Píše sa vo vete "Vždy keď mám nejaký problém viem, že sa môžem naňho spoľahnúť" čiarka pred slovom keď?

Heslá:

čiarka v súvetí

Odpoveď:

V súvetí Vždy, keď mám nejaký problém, viem, že sa môžem naňho spoľahnúť je vložená vedľajšia veta keď mám nejaký problém, ktorú treba z hlavnej vety (ja – nevyjadrený podmet) vždy viem vyčleniť čiarkami. Okrem vloženej vedľajšej vety príslovkovej keď mám nejaký problém je v súvetí aj vedľajšia veta predmetová že sa môžem naňho spoľahnúť, ktorú ste správne odčlenili čiarkou pred podraďovacou spojkou že.


Otázka z 28. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 31. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu čiarka v súvetí