Otázka:

Dobrý deň aký je rozdiel medzi slovami odtlačok a otlačok? Kedy sa používajú?

Heslá:

otlačok, odtlačok, odtlačok pečiatky, odtlačok topánky

Odpoveď:

Slovo otlačok má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka význam „otlačené miesto (na povrchu tela ap.)“, napr. otlačok na päte od tesnej topánky. Slovo odtlačok má dva významy: „1. stopa zanechaná po tlačení predmetu na niečo“, napr. odtlačok topánky v snehu; a „2. výsledok prenesenia obrazu z tlačovej formy tlakom; takto vzniknutá tlač“, napr. odtlačok pečiatky (Krátky slovník slovenského jazyka je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).  


Otázka z 23. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu otlačok