Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: ísť do cintorína alebo ísť na cintorín?

Heslá:

na cintorín

Odpoveď:

Spisovnej slovenčine zodpovedá spojenie ísť na cintorín. Spojenie ísť do cintorína sa používa v niektorých slovenských nárečiach.


Otázka z 27. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu na cintorín