Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje podstatné meno cestujúci?

Heslá:

cestujúci

Odpoveď:

Podstatné meno cestujúci vzniklo substantivizáciou (transformáciou iného slovného druhu na podstatné meno) prídavného mena a skloňuje sa naďalej ako prídavné meno podľa vzoru cudzí. Pri prídavnom mene cestujúci sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení a pádové prípony vzoru cudzí sa po predchádzajúcej dlhej slabike skracujú, t. j. bez  cestujúceho, k cestujúcemu, na cestujúceho, o cestujúcom, s cestujúcim, v množnom čísle dvaja cestujúci, bez cestujúcich, k cestujúcim, na cestujúcich, o cestujúcich, s cestujúcimi.


Otázka z 27. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cestujúci