Otázka:

Aký je výraz v slovenčine pre český termín odrol?

Heslá:

odrol, mrva, senná mrva, ďatelinová mrva

Odpoveď:

Podľa Česko-slovenského slovníka má český termín odrol slovenský ekvivalent mrva. Slovo mrva sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka vo význame „pomrvené seno alebo iné suché rastliny“, napr. ďatelinová, senná mrva. V podobnom význame „odmrvené suché čiastočky z rastlín“ funguje aj slovo otrusok, ktoré sa ako poľnohospodársky termín uvádza v 2. zväzku Slovníka slovenského jazyka (z r. 1960).

 

 


Otázka z 16. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu odrol