Otázka:

S akým písmenom sa píše spojenie okresný snem strany?

Heslá:

okresný snem strany 

Odpoveď:

Slovné spojenie okresný snem strany sa píše s malým začiatočným písmenom. 


Otázka z 28. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu okresný snem strany