Otázka:

Treba rozlišovať medzi slovami valašský a valaský?

Heslá:

valašský, valaský

Odpoveď:

V súvislosti s valachom ako pastierom oviec sa prídavné mená valašskývalaský používajú ako synonymá, napr. valaský/valašský pes.

Ak hovoríme o Valašsku (kraji na Morave alebo v Rumunsku), používa sa tvar valašský, napr. valašské tance, Valašské kniežatstvo, valašská kolonizácia.

V súvislosti s obcou Valaská sa používa výhradne tvar valaský, napr. valaský chotár.


Otázka z 27. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 30. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu valašský