Otázka:

Ako sa vyslovuje názov Aupark? Podľa mňa je prevzatý z francúzštiny a preto au by som vyslovovala ako o.

Heslá:

Aupark

Odpoveď:

 

Prvé nákupné stredisko s názvom Aupark bolo postavené v Bratislave pri Dunaji v lokalite, ktorá sa v minulosti nazývala Aupark (teraz Sad Janka Kráľa). Pomenovanie Aupark je nemeckého pôvodu, prvá časť slova Au- má v nemčine význam „voda“ a slovom Aupark sa nazýva udržiavaný lužný les (lesopark) pri rieke. Slovo Aupark sa vyslovuje rovnako, ako sa píše.


Otázka z 24. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Aupark