Otázka:

V akom rode sa má používať skratka Slovenského ochranného zväzu autorského SOZA?

Heslá:

SOZA

Odpoveď:

 

V slovenčine sa používajú dva druhy iniciálových skratiek:

1. Skratky, ktoré sa hláskujú (po slovensky, niekedy po anglicky, výnimočne napr. aj po nemecky), ako napríklad SPN [es-pé-en], MKSR [em-ká-es-er], CIA [sí-aj-ej], OMV [o-em-fau]. Tieto skratky sú nesklonné a ich rod sa určuje podľa kľúčového slova v názve, ktorý sa vyjadruje skratkou, napr. SPN – Slovenské pedagogické nakladateľstvo – podstatné meno nakladateľstvo je stredného rodu → to SPN; MKSR – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – podstatné meno ministerstvo je stredného rodu → to MKSR; CIA – Central Intelligence Agency, po slovensky Ústredná spravodajská služba – podstatné meno služba je ženského rodu → tá CIA atď.

2. Skratky, ktoré sa čítajú ako jedno slovo (umožňuje to ich hláskové zloženie), ako napríklad SĽUK, NATO, SOZA, sa skloňujú ako podstatné mená. Ich rod aj skloňovací vzor sa určujú podľa zakončenia, napr. SĽUK je podstatné meno mužského rodu vzoru dub, skratka NATO sa síce neskloňuje, ale podľa zakončenia je stredného rodu ako podstatné meno mesto a skratka Slovenského ochranného zväzu autorského SOZA je ženského rodu vzoru žena, napr. SOZA vybavila, SOZA poslala obci Pohorelá faktúru, SOZA žiadala za podujatie 65 eur a pod. V prípade skloňovania skratky SOZA (najmä v neoficiálnom jazykovom prejave) Vám odporúčame písať skratku iba s veľkým začiatočným písmenom, lebo vzhľadom na zakončenia v nepriamych pádoch sa nedá použiť metóda pripájania pádových prípon spojovníkom typu o SĽUK-u, so SĽUK-om. Skloňujeme: spory so Sozou pokračujú, zo Sozy nám prišla odpoveď... (podobne ako na rokovaní Unesca sa zúčastnili... alebo v Tescu sme urobili nákup za 130 eur). Skloňovaniu skratky SOZA sa môžeme vyhnúť tak, že pred ňou použijeme všeobecné pomenovanie, napr. ochranný zväz SOZA. Skloňujeme potom spojenie ochranný zväz a skratka SOZA sa neskloňuje, napr. vyhlásenia ochranného zväzu SOZA, spory s ochranným zväzom SOZA.

           


Otázka z 24. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu SOZA