Otázka:

Mohli by ste mi vysvetliť, rozdiel medzi pojmami dizajn fotografie a fotografický dizajn?

Heslá:

dizajn fotografie

Odpoveď:

Pri spojení s nezhodným genitívnym prívlastkom dizajn fotografie možno predpokladať, že ide o výtvarné riešenie, resp. celkový vzhľad fotografie. Prídavné meno fotografický má viac významov, v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) sa pri ňom uvádzajú až štyri významy: 1. „súvisiaci  s fotografovaním a zhotovovaním fotografií“, napr. fotografický aparát, fotografický materiál; 2. „vyhotovený fotografovaním, zostavený z fotografií“, napr. fotografický portrét, fotografický album; 3. „súvisiaci s (umeleckým) fotografovaním a s fotografom“ napr. fotografická tvorba, fotografické videnie; 4. „presný, verný ako na fotografii“, napr. fotografická pamäť, osoby zachytené s fotografickou vernosťou. Preto aj samotné spojenie fotografický dizajn možno interpretovať viacerými spôsobmi a jeho význam sa dotvára v kontexte, resp. terminologickou definíciou. Termín fotografický dizajn funguje v slovenčine ako názov (študijného, resp. umeleckého) odboru, napr. venuje sa voľnej tvorbe a vyučuje fotografický dizajn alebo ponúkame špecializácie ako grafický dizajn, fotografický dizajn a interiérový dizajn. Význam termínu fotografický dizajn je „dizajn v oblasti fotografickej tvorby“ a zastrešuje viacero oblastí, nielen výtvarné riešenie fotografie.  


Otázka z 24. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dizajn fotografie