Otázka:

Dobrý deň, aký má tvar slovo oddiel v lokáli jednotného čísla?

Heslá:

oddiel

Odpoveď:

Slovo oddiel má v lokáli jednotného čísla tvar v oddiele, ktorý sa uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obe príručky sú v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk). Pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nemá v slovenčine nijaké podstatné meno pádovú príponu -y (iba -i, -e, -u, -ovi, ).

 


Otázka z 27. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 02. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oddiel