Otázka:

Sú slovné spojenia starého otcova izba, starej mamina izba správne?

Heslá:

starého otcova izba

Odpoveď:

V slovenčine sa tvar prídavného mena prispôsobuje nadradenému podstatnému menu v rode, čísle a páde, preto sú slovné spojenia starého otcova izba a starej mamina izba správne. Tento spôsob privlastňovania je spisovný a používa sa najmä v bežnej reči a v umeleckom štýle. Privlastňovanie pomocou genitívu (izba starého otca) má oficiálnejší ráz.


Otázka z 24. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu starého otcova izba