Otázka:

Je slovo pepermint spisovné? Existovali niekedy aj slová fefermint, fefermintový?

Heslá:

pepermint, feferminc

Odpoveď:

 

 

Výraz pepermint nie je spracovaný v žiadnej slovenskej lexikografickej príručke, lebo nejde o slovenské slovo. Tento výraz bol mechanicky prevzatý z angličtiny (v origináli má podobu peppermint), hoci slovenčina má na označenie jeho významu dostatok jazykových prostriedkov: mentol, mäta, mätový olej, mentolové cukríky.   

V Slovníku slovenských nárečí I (Veda 1994) sú uvedené výrazy feferminc (liečivá bylina, bot. mäta pieporná), feferminca (liečivá bylina, bot. mäta roľná),  fefermincle (mentolové cukríky), fefermincovka (pálenka s mentolovou príchuťou), fefermincový (obsahujúci výťažok alebo vôňu mentolu, mentolový).


Otázka z 23. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pepermint