Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píše slovo eurozóna?

Heslá:

eurozóna

Odpoveď:

Slovo eurozóna sa píše s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu eurozóna