Otázka:

Je slovo hlavybôľ spisovné?

Heslá:

hlavybôľ

Odpoveď:

Slovo hlavybôľ vo význame „bolenie hlavy“ sa hodnotilo ako knižné (SSJ), no v prenesenom význame „ťažkosť, problém“ je pomerne rozšírené a možno ho zaradiť medzi hovorové alebo hovorové expresívne výrazy.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hlavybôľ