Otázka:

V akej podobe mám používať výraz dévedéčka?

Heslá:

dévedéčko

Odpoveď:

Slovo dévedéčko sa v kodifikačných príručkách zatiaľ neuvádza a používa sa v rozličných podobách. Odporúčame uprednostniť uvedenú podobu s kvantitou na prvej a tretej slabike.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dévedéčko