Otázka:

Názvy študijných odborov financie, bankovníctvo a investovanie a názvy predmetov kapitálové trhy II a poisťovníctvo sa píšu s malým alebo s veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

ekonomika zahraničného obchodu, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, chemik operátor, slovenský jazyk a literatúra, financie, bankovníctvo a investovanie

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa názvy študijných odborov (na stredných a vysokých školách) a učebných predmetov píšu s malým začiatočným písmenom, napr. ekonomika zahraničného obchodu, mechanizácia poľnohospodárskej výroby, chemik operátor, slovenský jazyk a literatúra (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 68, dostupné sú aj na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Tak i vo vete, ktorú uvádzate vo svojom e-maile, sa názov študijného programu a študijného odboru financie, bankovníctvo a investovanie a názvy predmetov kapitálové trhy II a poisťovníctvo píšu s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 18. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 18. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ekonomika zahraničného obchodu