Otázka:

Ako sa píše pomenovanie prvá republika?

Heslá:

prvá republika

Odpoveď:

Pomenovanie prvá republika sa píše v uvedenej podobe.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prvá republika