Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu pomenovania habsburská monarchia a rakúsko-uhorská monarchia?

Heslá:

habsburská monarchia

Odpoveď:

Pomenovania habsburská monarchia rakúsko-uhorská monarchia sa píšu s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu habsburská monarchia