Otázka:

Keď chcem označiť budovu Slovenského rozhlasu ako pyramída, bude mať veľké alebo malé začiatočné písmeno?

Heslá:

pyramída, Slovenský rozhlas

Odpoveď:

Pri označení budovy Slovenského rozhlasu slovom pyramída odporúčame pomenovanie písať s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pyramída