Otázka:

Je slovo nadšenkyňa nespisovné?

Heslá:

nadšenkyňa, nadšenec

Odpoveď:

Slovo nadšenkyňa je správne utvorené zo slova nadšenec príponou -kyňa, ako napríklad dvojice poslanec – poslankyňa, zajatec – zajatkyňa, zamestnanec – zamestnankyňa, športovec – športovkyňa. Keďže ide o nové slovo, v slovníkoch sa neuvádza, neznamená to však, že je nesprávne. Podľa dokladov z internetu sa používa, predpokladáme preto, že bude zaradené aj do Slovníka súčasného slovenského jazyka.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadšenkyňa