Otázka:

Mám pri cudzích ženských menách pridávať koncovku -ová?

Heslá:

cudzie ženské priezviská, s Michelle Obamovou, návšteva Hillary Clintonovej

Odpoveď:

Cudzie ženské priezviská odporúčame v slovenčine najmä v nepriamych pádoch používať s prechyľovacou príponou -ová, napr. s Michelle Obamovou, návšteva Hillary Clintonovej. V neprechýlenej podobe sa môžu ponechať priezviská známych osobností, ak sú použité v nominatíve (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, s. 128 – 130, dostupné aj na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu cudzie ženské priezviská