Otázka:

S akým písmenom píšeme spojenie južná Afrika?

Heslá:

južná Afrika, Juhoafrická republika

Odpoveď:

Slovné spojenie južná Afrika píšeme s malým začiatočným písmenom v slove južná vtedy, keď ide o celú južnú časť Afriky. Pomenovanie Južná Afrika s veľkým začiatočným písmenom v prídavnom mene označuje iba jeden štát, je to skrátená podoba slovenského vžitého názvu štátu Juhoafrická republika.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu južná Afrika