Otázka:

Sú slová veleúspešný a veľaúspešný spisovné?

Heslá:

veleúspešný, veľaúspešný, veľmi úspešný, mimoriadne úspešný

Odpoveď:

Prídavné meno veleúspešný či podoba veľaúspešný sú prebraté z českého prídavného mena veleúspěšný a odporúčame ich nahradiť spojeniami veľmi úspešný, mimoriadne úspešný.


Otázka z 31. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veleúspešný