Otázka:

Je vo význame dokončiť istý úkon lepšie použiť výraz odbaviť alebo vybaviť sa?

Heslá:

vybaviť sa, odbaviť sa

Odpoveď:

Vo význame „dokončiť (istý úkon, povinnosť ap.)“ sú správne oba výrazy odbaviť sa aj vybaviť sa, napr. na colnici sme sa rýchlo odbavili/vybavili; cestujúci na letiskách sa odbavujú/vybavujú, pričom sloveso odbaviť sa sa v naznačenom význame hodnotí ako hovorové a sloveso vybaviť sa ako štylisticky neutrálne (porov. Krátky slovník slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk). 


Otázka z 24. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu vybaviť sa