Otázka:

Dobrý deň, ako sa správne skloňujú latinské slová a mená? Je správne Pytagorovi alebo Pytagorasovi?

Heslá:

Spartakus, Gaius Iulius Caesar, Pytagoras, Ganymedes, Július, Markus, latinské mená

Odpoveď:

Slová latinského pôvodu zakončené na -us (najmä nehmotné a vlastné mená) a grécke mená zakončené na -os-as-es strácajú pri skloňovaní tieto koncovky, napr. kapitalizmus, kozmos, Spartakus, Gaius Iulius Caesar (Gaia Iulia Caesara), Pytagoras, Ganymedes. Toto pravidlo sa nevzťahuje na zdomácnené slová konkrétneho obsahu, napr. cirkus, bambus a na zdomácnené mená a priezviská, napr. Július (Júliusa), Markus, Rúfus, v ktorých koncové -us ostáva vo všetkých pádoch. Zdomácnené meno Július sa skloňuje so zachovaním koncového -us takto: Júliusa, Júliusovi, s Júliusom.

 


Otázka z 19. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 14. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Spartakus