Otázka:

Ako sa nazývajú obyvatelia obce Opatová, Dobrá a Kubrá v ženskom aj mužskom rode?

Heslá:

Opatová – Opatovčan – Opatovčanka, Terchová – Terchovčan – Terchovčanka, Očová – Očovčan – Očovčanka, Kováčová – Kováčovčan – Kováčovčanka, tvorenie obyvateľských mien, Dobrá – Dobran – Dobrianka, Kubrá – Kubran – Kubrianka

Odpoveď:

Obyvateľské názvy utvorené z názvu časti obce Opatová majú podoby Opatovčan, Opatovčanka (ako napr. Terchová – Terchovčan, Terchovčanka; Očová – Očovčan, Očovčanka; Kováčová – Kováčovčan, Kováčovčanka), z názvu časti obce Dobrá majú podoby Dobran, Dobrianka a z názvu časti obce Kubrá majú podoby Kubran, Kubrianka (ako Bystrá – Bystran, Bystrianka; Stará Turá – Staroturan, Staroturianka) Všetky tri názvy sa skloňujú podľa vzoru  peknáz Opatovej, z Dobrej, z Kubrej – k Opatovej, k Dobrej, ku Kubrej – vidím Opatovú, Dobrú, Kubrú – o Opatovej, o Dobrej, o Kubrej  – za Opatovou, za Dobrou, za Kubrou. Staršiu podobu Kubra a z nej utvorené tvary podľa vzoru žena, t. j. Kubry, Kubre,Kubru, možno označiť za nárečové. 


Otázka z 11. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 12. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Opatová – Opatovčan – Opatovčanka