Otázka:

Ako sa píše spojenie vo f/Februári 2012?

Heslá:

február

Odpoveď:

Názvy mesiacov sa v slovenčine nepovažujú za vlastné mená a píšu sa s malým začiatočným písmenom, t. j. január, február, marec, apríl, máj atď. S malým začiatočným písmenom sa píšu názvy mesiacov aj v dátume, napr. február 2012, 12. februára 2013 a pod. V minulosti sa slovo Február s veľkým F používalo ako skrátený názov dejinnej udalosti Víťazného februára – komunistického prevratu vo februári 1948. Vzhľadom na súčasné historické povedomie sa dnes aj v tomto prípade považuje za vlastné meno iba spojenie Február 1948.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 24. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu február