Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu mená obyvateľov danej obce?

Heslá:

Martinčan, Bratislavčan, Popradčan

Odpoveď:
Obyvateľské mená utvorené od vlastných mien, napr. Martinčan, Bratislavčan, Popradčan, sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Takáto informácia sa uvádza aj v Pravidlách slovenského pravopisu (v textovej časti v kapitole VI Písanie veľkých písmen /s. 56 – 57/ a v slovníkovej časti Názvy obcí na Slovensku), ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.     

Otázka z 08. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 09. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Martinčan