Otázka:

Ako sa správne nazýva karta "J" v žolíkových kartách? Je to dolník, junák alebo chlapec?

Heslá:

dolník

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách je ako špeciálne pomenovanie najnižšej karty s figúrou spracované iba slovo dolník. Takto sa nazýva karta s vyobrazením (mladého) muža nielen na nemeckých (sedmových) kartách, ale aj na francúzskych (žolíkových) kartách, v ktorých sa karta vyššej hodnoty ako dolník nenazýva horník, ale kráľovná, resp. dáma. Označenia tzv. francúzskych kariet pochádzajú z angličtiny (jack, queen, king, ace), ale vzhľadom na našu kultúrnu tradíciu sa pri pomenúvaní kariet v slovenčine uplatnili aj vplyvy nemčiny (Bube, Dame, König, Ass) a v slovenskej jazykovej praxi sa používajú na pomenovanie žolíkového dolníka aj výrazy chlapec, bub (podľa nem. Bube, Bub), páža a zriedkavo aj pomenovanie junák motivované anglickým označením karty J (jack). Podľa hráčov bridžu sa v tejto kartovej hre začal používať v slovenčine aj anglický názov jack a laici nazývajú žolíkového dolníka aj jéčko.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dolník