Otázka:

Slovo sferoidizovať sa píše s krátkym e alebo s dlhým é - sféroidizovať?

Heslá:

sféroidizovať

Odpoveď:

V slovenských slovníkoch cudzích slov sa uvádza podstatné meno gréckeho pôvodu sféroidizácia ako termín z hutníctva s významom „zvinovanie štruktúrnych častíc do guľovitého tvaru; žíhanie, vyžíhanie namäkko“. V slovníkoch sa uvádza aj súvisiace prídavné meno sféroidizačný a sloveso sféroidizovať v takejto grafickej podobe s dlhým é. Tieto výrazy totiž súvisia so slovom sféroidný s významom „majúci tvar gule“. Ak sa spojenie, na ktoré ste sa spytovali, týka uvedeného významu, má mať podobu eutektické častice kremíka sa sféroidizovali a hrubli.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sféroidizovať